0977 887 781
4gtools@gmail.com

Photoshop Training

Free Tutorial

Vương Anh Tuấn

Giảng viên
View Profile

Giáo án được biên soạn dành cho mọi người muốn tự học phần mềm Adobe Photoshop CS6. Cấu hình phù hợp với tất cả loại máy dành cho văn phòng và đồ họa. Hy vọng giáo trình giúp các bạn có thể tự học Photoshop CS6 cơ bản.

Tự học Photoshop CS6

Photoshop Manipulation

Photoshop Banner Design Tutorials