0977 887 781

Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Dec 2019

Bài 01: Cắt hình bằng Magic Wand Tool

HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ MAGIC WAND TOOL

Tải bài tập tại đây

Bài 1

 • Bước 1:  

  Sau khi mở Adobe Photoshop CS6. Chọn công cụ Magic Wand Tool ( Phím tắt: W)

 • Bước 2: 

  Chọn vào nền trắng của hình. Tolerance: 32. Bật nút Contiguous.

 • Bước 3: 

  Vào thanh menu chọn Select / Inverse.

 • Bước 4: 

  Chọn công cụ Move Tool (Phím tắt: V). Click giữ chuột di chuyển hình sang hình bên cạnh.

 • Bước 5: 

  Giữ chuột rê vào giữa màn hình. Sau đó thả chuột ra. Vào menu chọn Edit/Free Transform (Ctrl/Command+T).

 • Bước 6:

  Giữ phím Shift và thu nhỏ hình lại (Giữ phím nhằm giữ đúng tỷ lệ hình). Nhấn Enter kết thúc.

 • Bước 7: 

  Quay về hình cũ. Vào menu chọn Select/Deselect (Ctr/Command + D) để tắt vùng chọn.

Bài 2

 • Bước 1:  

  Chọn công cụ Magic Wand Tool ( Phím tắt: W)

 • Bước 2: 

  Chọn vào nền xanh của hình. Tolerance32. Tắt nút Contiguous (Chọn tất cả màu tương đồng trên hình)

Các bước sau giống như ở bài 1

 • Bước 3: 

  Vào thanh menu chọn Select / Inverse (Ctrl/Command+Shift+I)

 • Bước 4: 

  Chọn công cụ Move Tool (Phím tắt: V). Click giữ chuột di chuyển hình sang hình bên cạnh.

 • Bước 5: 

  Giữ chuột rê vào giữa màn hình. Sau đó thả chuột ra. Vào menu chọn Edit/Free Transform (Ctrl/Command+T).

 • Bước 6:

  Giữ phím Shift và thu nhỏ hình lại (Giữ phím nhằm giữ đúng tỷ lệ hình). Nhấn Enter kết thúc.

 • Bước 7: 

  Quay về hình cũ. Vào menu chọn Select/Deselect (Ctr/Command + D) để tắt vùng chọn.