Tự học Photoshop CS6

29 Dec 2019

Bài 04: Làm quen với công cụ Quick Selection Tool

/
Comments0

QUICK SELECTION TOOL

 

  Quick Selection (W): Công cụ hỗ trợ kéo chọn vùng chọn nhanh và hiệu quả

  •  Chức năng thêm hoặc trừ vùng chọn.
  • Sample All Layers: Chọn vùng chọn theo đối tượng của tất cả Layer hiển thị.
  • Auto-Enhance: Tự động làm mịn nét vùng chọn.

Phím tắt

  • Giữ phím Alt / Option để trừ vùng chọn.
  • Phím ] : tăng kích thước Brush của Quick Selection Tool.
  • Phím : giảm kích thước Brush của Quick Selection Tool.

Thủ thuật học Photoshop CS6

Để chọn vùng chọn những hình phức tạp bằng công cụ Quick Selection. Các bạn nên click chọn từ từ theo chi tiết hình. Vùng chọn sẽ lan đi chính xác.