Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Dec 2019

Bài 05: Hướng dẫn quản lý Layers và Free Transform

/
Comments0

Học Photoshop CS6

 

Phần 1: Copy Layer

 • Cách 1: Chọn về công cụ Move Tool (V), sau đó giữ phím Alt / Option di chuyển đối tượng cần copy.
 • Cách 2 : Vào menu chọn Layer -> Duplicate Layer 
 • Cách 3: Vào menu chọn Layer -> New -> Layer Via Copy ( Ctrl / Command + J)

Phần 2: Chọn Layer

 • Cách 1 : Chọn trực tiếp Layer trong bảng Layers

 • Cách 2: Click phải vào đối tượng chọn tên Layer.

 • Cách 3: Giữ phím Ctrl / Command click chọn đối tượng
 • Cách 4 : Chọn Auto-Select

Phần 3: History

 • History là bảng lịch sử thao tác làm việc trong công cụ Photoshop. Để hiển thị History chúng ta vào menu chọn Window / History.

 • Để tăng lưu lượng history cho bộ nhớ. Các bạn vào menu chọn Edit / Preferences / Performance

Phần 4: Free Transfrom

 • Để biếng đổi hình dạng đối tượng hình trong Photoshop. Các bạn sẽ làm quen với công cụ Free Transform. Vào menu chọn Edit / Free Transform (Ctrl / Command +T)

 • Click chuột phải sẽ xuất hiện bảng Free Transform.

Scale: Dùng để thu nhỏ hoặc phóng to hình.

Rotate: Dùng để xoay hình ảnh.

Skew: Dùng để biến dạng hình.

Distort: Dùng để biến dạng hình (linh hoạt hơn Skew).

Perspective: Tạo hiệu ứng phối cảnh.

Warp: Được chia thành 9 ô vuông để dễ dàng biến dạng hình ảnh trong ô.

Rotate 180 degree: Xoay 180 độ.

Rotate 90 degree CW (Clockwise): 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

Rotate 90 degree CCW (Counterclockwise): 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

Flip Vertical: Lật hình theo phương đứng.

Flip Horizontal: Lật hình theo phương ngang.

Hướng dẫn xoay hình 

 • Bước 1: Chọn Layer