InstructorAnh Tuan
TypeOnline Course
Price1.500.000 VNĐ
Buy NowBook Now

NỘI DUNG KHÓA HỌC

(Phiên bản CS6)

Khóa học Photoshop Online nâng cao

 Khóa học Photoshop Online nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển, dành cho người bận rộn. Giảng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn trực tiếp cầm tay chỉ việc trên máy tính bạn từ xa qua Zoom và Ultraview để hướng dẫn cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trên máy hay sửa bài tập cho bạn.

Khóa học Photoshop Online mở ra nhằm nối tiếp học viên đã hoàn thành Khóa Photoshop cơ bản. Nội dung khóa học bổ sung kiến thức mở rộng chuyên sâu của phân mềm Photoshop.

Section 1
Lecture 1 Hướng dẫn ghép mây
Lecture 2Hướng dẫn tách tóc (Phần 1)
Lecture 3Hướng dẫn tách tóc (Phần 2)
Section 2
Lecture 4Hướng dẫn xóa mụn
Lecture 5Hướng dẫn xóa mụn (phần 2)
Lecture 6Tương phản sáng tối
Lecture 7Làm bóng môi
Lecture 8Làm mượt tóc
Lecture 9Hướng Dẫn Blend Màu
Section 3
Lecture 10Match Color
Lecture 11Hướng dẫn lấy tone màu hình
Lecture 12Hướng dẫn thay đổi tone màu theo nền trời
Section 4
Lecture 13Chỉnh sửa màu hình
Lecture 14Làm nét hình với High Pass
Lecture 15Làm nét hình với Smart Sharpen
Lecture 16Làm nét hình với Unsharp Mask
Section 5
Lecture 17Clipping Mask
Lecture 18Mock Up
Lecture 19Smart Object
Lecture 20Bài tập
Section 6
Lecture 21Hiệu ứng tan biến
Lecture 22Hiệu Ứng Double Exposure
Lecture 23Hiệu Ứng Light Rays
Section 7
Lecture 24Hướng dẫn tạo Action
Lecture 25Hướng dẫn ghép hình vào khung tranh
Lecture 26Bài tổng hợp
Lecture 27Thực hành vẽ Banner