Photoshop Tutorials

Where everyone can learn Photoshop
10 Jan 2020

Hướng dẫn vẽ banner thời trang (phần 1)

Hướng dẫn vẽ banner thời trang bằng công cụ Photoshop

(PHẦN 01)

Download bài tập Photoshop

Phần 1

 • Bước 1:  Tạo  kích thước cho banner. Vào File  / New

 • Bước 2: Di chuyển cô gái vào banner. Vào Edit / Free Transfrom (Ctrl / Command +T)Thu nhỏ hình.

 • Bước 3: Chọn công cụ Gradient Tool (G). Tô màu trên nền background.

 • Bước 5: Chọn công cụ Pen Tool (P). Vẽ nét stroke màu trắng quanh cô gái.

 

 • Bước 6: .Tạo Layer Mask cho Shape 1.

 

 • Bước 7: .Select Pixels Layer 1. Sau đó sử dụng Brush Tool xóa hình Stroke trên Layer mask

 • Bước 8: .Chọn Pen Tool vẽ hình. Sau đó nhấn Ctrl / Command +J (copy hình)

 • Bước 9: .Ctrl / Command + T (Free Transform).Di chuyển Anchor Point xuống dưới. Xoay hình Shape 2 copy. Kết thúc lệnh nhán phím : Enter.

Di chuyển Anchor Point xuống dưới.

Xoay hình Shape 2 copy

 • Bước 10: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Alt + Shift+ T.

 

 • Bước 11: Giữ Shift chọn Shape. Vào Layer / Merge Shapes. 

 • Bước 12:  Vào Layer / New / Layer (Ctrl / Command +Shift+ N). Tạo Layer mới.

 

 • Bước 13: Chọn 2 Layers. Sao đó vào Layer / Merges Layers (Ctrl / Command +E).

 • Bước 14: Select Pixels Layer 2. Sau đó Delete xóa màu vùng chọn.

 • Bước 15: Chọn Gradient Tool (G). Tô màu trên vùng chọn Layer 2.

 

 • Bước 16: Đổi tên Layer 2. Chọn chế độ hòa trộn: Dissolve.

 • Bước 17: Chọn công cụ Lasso Tool (L). Vẽ vùng chọn trên Layer mới.

 • Bước 18: Nhấn tổ hợp phím Alt/Option+Delete để tô màu bất kỳ.

 

 • Bước 19: Vào fx chọn Blending Options.

 • Bước 20: Mở file hình cây dừa. Sau đó chọn fx/ Color Overlay. Chọn màu trắng. Sau đó giảm Opacity: 50%.

 

 • Bước 20: Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool. Vẽ vùng chọn và tô màu trắng.

 • Bước 21: Nhấn tổ hợp phím Ctrl / Command + J. Copy 3 Layer. Sau đó nhấn Ctr / Command + E. Merge 3 Layer lại.

 • Bước 22: Select Pixels Layer và xóa màu.

 • Bước 23: Chọn công cụ Gradient Tool và tô màu trong vùng chọn.

Kết thúc phần đầu vẽ banner thời trang. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài tập. Hẹn gặp lại bạn trong bài tập tiếp theo.