0977 887 781

Thực hành vẽ Banner

Photoshop Tutorials
27 Jan 2020

Hướng dẫn vẽ banner thời trang (phần 2)

/
Comments0

Hướng dẫn vẽ banner thời trang bằng công cụ Photoshop

(PHẦN 02)

Download bài tập Photoshop

Phần 2

  • Bước 1:  Để thực hành đánh chữ. Chúng ta vào Horizontal Type Tool (T).

  • Bước 2: Đánh chữ “SUMMER TIME”. Color Code: f41664. Font: Calligrapher.

  • Bước 3:  Đánh chữ “30% OFF”. Color Code: 26b0a8. Font: Calligrapher.
  • “20/09-30/10”. Color Code: f98d94. Font: Arial.

 

 

Tạo hiệu ứng đổ bóng chữ.

  • Bước 4: Đánh chữ “FASHION 2019”. Font: Calligrapher

 

Warp text: Tạo hiệu ứng bẻ cong chữ.

  • Bước 5: Tạo layer mới. Merge Layer mới cùng với Text : FASHION 2019 (Ctrl/Command +E).

  • Bước 6: Edit / Free Transform (Ctrl/Command+T). Click phải chọn Distort.

  • Bước 7: Sau khi biến dạng chữ. Click phải vào ô Layer chọn Select Pixels chữ.

  • Bước 8: Nhấn Delete để xóa nền màu của chữ. Chọn công cụ Gradient  (G) tô màu chữ.

 

Kết thúc bài tập. Cảm ơn các bạn đã xem và thực hành.