Photoshop Tutorials

Where everyone can learn Photoshop
27 Jan 2020

Hướng dẫn vẽ banner thời trang (phần 2)

Hướng dẫn vẽ banner thời trang bằng công cụ Photoshop

(PHẦN 02)

Download bài tập Photoshop

Phần 2

  • Bước 1:  Để thực hành đánh chữ. Chúng ta vào Horizontal Type Tool (T).

  • Bước 2: Đánh chữ “SUMMER TIME”. Color Code: f41664. Font: Calligrapher.

  • Bước 3:  Đánh chữ “30% OFF”. Color Code: 26b0a8. Font: Calligrapher.
  • “20/09-30/10”. Color Code: f98d94. Font: Arial.

 

 

Tạo hiệu ứng đổ bóng chữ.

  • Bước 4: Đánh chữ “FASHION 2019”. Font: Calligrapher

 

Warp text: Tạo hiệu ứng bẻ cong chữ.

  • Bước 5: Tạo layer mới. Merge Layer mới cùng với Text : FASHION 2019 (Ctrl/Command +E).

  • Bước 6: Edit / Free Transform (Ctrl/Command+T). Click phải chọn Distort.

  • Bước 7: Sau khi biến dạng chữ. Click phải vào ô Layer chọn Select Pixels chữ.

  • Bước 8: Nhấn Delete để xóa nền màu của chữ. Chọn công cụ Gradient  (G) tô màu chữ.

 

Kết thúc bài tập. Cảm ơn các bạn đã xem và thực hành.