Tự học Photoshop CS6

29 Dec 2019

Bài 02: Làm quen với công cụ Lasso Tool

/
Comments0

HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ LASSO TOOL

  • Lasso Tool: Vẽ vùng chọn tự do, không cần phải chính xác theo ranh đối tượng.
  • Polygonal Lasso Tool: Vẽ vùng chọn theo nét thẳng.
  • Magnetic Lasso Tool: Vẽ vùng chọn dựa theo vùng ranh 2 màu khác nhau.

 

Phím tắt

  • Giữ phím Shift để cộng thêm vùng chọn.
  • Giữ phím Alt (Win) hoặc Option (Mac) (để trừ vùng chọn).
  • Giữ phím Shift + Alt / Option : Vẽ vùng giao giữa 2 vùng chọn.
  • Phím Backspace hoặc Delete : Lùi bước vẽ.